Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, tel., fax: 387 411 869, e-mail: info@cisscz.cz
Šetřete svůj čas, peníze a pracovníky - využijte naše
KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVOU OBJEKTŮ
Dispečink 24 hodin denně
387 314 303

Ochrana majetku

fyzická ostraha

Máte zájem na tom, aby se Vám po firmě pohybovali nežádoucí osoby? Aby se na havarijní situaci přišlo příliš pozdě? Cílem fyzické ostrahy je zamezit pohybu nežádoucích osob, zajistit místo případného trestního činu, předcházet škodám v důsledku poruch a havárií, chránit majetek, život a zdraví osob pomocí kvalifikované činnosti strážného provádějícího pravidelné pochůzky po střeženém objektu.

Ochrana majetkuinstalace a monitorování EZS, EPS

Krádeže, poškozování majetku, vloupání nejsou v dnešní době žádnou výjimkou. Mnohokrát nežádoucí osoba provede více škody na majetku než odcizí. Tomuto problému můžete předcházet instalací elektronického zabezpečovacího systému, který zobrazí potřebné podrobné informace o poplachu a o místě, ve kterém vznikl. Na základě tohoto hlášení náš operátor spolu se zásahovou skupinou zamezí dalšímu ohrožení Vašeho majetku.

revize EZS, EPS

Nedílnou součástí naší činnosti při ochraně majetku pomocí elektronického zabezpečovacího systému a EPS je též jejich pravidelná revize. Pouze na přístroje, které podléhají pravidelné kontrole se můžete plně spolehnout.

přeprava cenin

Každou chvíli je slyšet z televize, píše se v tisku o přepadení osob přepravujících ceniny. Tomuto přepadení můžete snadno předejít, objednáte-li si naše služby. Přepravou cenin se zabývají naši kvalifikovaní zaměstnanci.

vrátnice, recepce

Vedete přesné záznamy osob a automobilů, které právě přichází či vjíždí do Vaší firmy? Projde Vaším objektem mnoho osob? Přesné evidenci dopomůže vrátnická či recepční služba. Naše firma v případě potřeby zabezpečuje tyto služby nepřetržitě.

autohlídka

Máte zájem na zefektivnění kontroly rozsáhlých komplexů? V tomto případě si objednejte u naší firmy autohlídku, jejímž cílem jsou preventivní kontroly prováděné v nepravidelných intervalech. Tato činnost napomáhá cíleně, efektivně minimalizovat rizika, chránit životy, zdraví a majetek zákazníka.

dodávky trezorů

Přijdete do styku s větším množstvím finančních prostředků, cennými věcmi, důvěrnými důležitými dokumenty a nechcete je nechat v dosahu zaměstnanců či náhodně příchozím osobám? Opatrnosti není nikdy dostatek. Důležité a cenné věci patří do trezorů. Naše firma nabízí širokou škálu trezorů různých typů a velikostí.