Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, tel., fax: 387 411 869, e-mail: info@cisscz.cz
Šetřete svůj čas, peníze a pracovníky - využijte naše
KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVOU OBJEKTŮ
Dispečink 24 hodin denně
387 314 303

Čistota a hygiena

Čistota a hygienaúklid vnitřní a venkovní

Úklid není jenom hadr a koště, ale účinné chemické prostředky, vhodné nářadí, úklidové stroje. Moderní úklid to je úkol profesionální technologie, kterou ovládají naši odborní pracovníci. Dosahujeme tím vysoké úrovně čistoty a hygieny, vysoké produktivity práce a tím nízkých nákladů.

dodávka a montáž hygienických systémů

Rolička toaletního papíru, rozmočené mýdlo, mokrý zašpiněný ručník není hygienické. Všechno lze nahradit dávkovacími systémy, které Vám bezplatně instalujeme. Víte, že cena papírových ručníků na jedno použití je nižší než náklady na vyprání látkových ručníků při padesáti použití? I u toaletního papíru v rolích, tekutého mýdla můžeme hovořit o vysoké hygieně při nízkých nákladech.

dodávky čistících a hygienických prostředků

Potřebujete čistící a hygienické prostředky pro zaměstnance a pro zajištění výroby? Nabídka trhu je široká, je obtížné si vybrat vhodnou značku z hlediska účinnosti a dobré ceny. Využitím naší nabídky si zajistíte veškeré dodávky od jednoho dodavatele se zárukou jakosti a nízké ceny.

deratizace, desinfekce

Máte starost zajistit dodržování vyhlášek v této oblasti? Zajistíme Vám účinnou deratizaci celého objektu a desinfekci vybraných prostor (např. šaten, umýváren) jako trvalou službu se zárukou výsledku.

likvidace a třídění odpadů

Hromadí se Vám nadměrné množství nevytříděného odpadu? Nevíte si s ním rady a nemáte čas studovat zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství? Naše firma Vám zajistí zpracování všech povinných dokumentů podle platné legislativy pro původce odpadů, jeho pravidelné třídění  i likvidaci.

Potřebujete zimní úklid komunikací, chodníků, prostor obchodních center, firemních areálů a veřejných prostranství?

Nabízíme Vám v zimním období (listopad – březen) udržbu  komunikací v provozuschopném stavu – sjízdné motoristické komunikace, schůdné chodníky a pěší zóny a funkční parkoviště obchodních center či firemní areály. Podle aktuálního stavu je 24 hodin denně vyhodnocována situace pro provádění údržby nebo zásah na přání zákazníka. Podle požadavku a místní situace je prováděn odkliz sněhu, případně i jeho odvoz (z parkovišť, benzínových pump a pod.), chemický posyp nebo posyp inertními materiály a odstraňování ledu. Kromě profesionální techniky vlastními pracovniky provádíme i manuální údržbu a dočištění.