Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, tel., fax: 387 411 869, e-mail: info@cisscz.cz
Šetřete svůj čas, peníze a pracovníky - využijte naše
KOMPLEXNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVOU OBJEKTŮ
Dispečink 24 hodin denně
387 314 303

Náhradní plnění

Základní informace

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se ZPS. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:
a) zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu, nebo
b) odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS, nebo
c) nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.
Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

» Zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.
» Zaměstnavatel je povinen do 15.února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.

Smyslem zákona o zaměstnanosti není naplnit státní rozpočet, ale umožnit zdravotně znevýhodněným spoluobčanům se zapojit do běžného života, včetně ekonomických procesů. Pomozte i vy naplnit tyto skutečnosti a zároveň ušetřete náklady na materiálu a službách potřebných pro provoz vaší firmy. Umožníte zaměstnancům naší společnosti – osobám zdravotně znevýhodněným se zapojit do plnohodnotného života.

> ZÁKONY A VYHLÁŠKY

> VÝPOČET

> DOKLADY KE STAŽENÍ